Okončan izbor privatizacionog savetnika

28.3.2017 7:14:06

Ovim  izveštavamo zainteresovane da je na osnovu sprovedenog postupka, Komisija za izbor ponuđača za nabavku usluge privatizacionog savetnika MSK a.d. Kikinda, donela je odluku da se ovaj posao poveri ponuđaču  Deloitte d.o.o. Beograd, Terazije 8, kao najpovoljnijem.

Konačan izveštaj Komisije može se videti ovde…